måndag 18 juni 2012

Kommande aktivitet

Den 13 juni hade styrelsen i konstföreningen ett möte. I samband med detta väcktes idén om att ordna en skulpturvandring för konstföreningens medlemmar. Denna aktivitet har förstås att göra med att Borås internationella skulpturbiennal 2012 pågår under sommaren och delar av hösten. Vi planerar preliminärt vandringen till början av september och återkommer med inbjudan efter semestern.


Hälsningar styrelsen


Anita Norlund, universitetslektor och filosofie doktor i svenskämnets didaktik
Institutionen för pedagogik
Högskolan i Borås
501 90 Borås
0708-163735
anita.norlund@hb.se