måndag 13 april 2015

Förteckning över vinstobjekt i årets konstlotteri

Vi har vid årets inköpsrunda köpt in konst av lokalt verksamma konstnärer samt eftersträvat en så stor bredd som möjligt i tekniker och stilar. Hellre än ett fåtal dyra objekt, har vi valt att köpa ett större antal arbeten i lägre priskategorier. Sammanlagt lottas 19 objekt ut.
 
Vi ber alla som har förhinder att fylla i fullmaktsblanketten så att den inköpta konsten kan fördelas utifrån gjorda aktiva val (blankett för fullmakt har gått ut via e-post från ordförande Johan Sundeen). Föreningens regler är sådana att de som vinner men ej är närvarande eller representerade med fullmakt flyttas bakåt i vinstordningen och sedan får ett av de kvarvarande verken i ordning utifrån värdeprincipen.
 
Fullmakten lämnar du till en kollega/vän som du vet ska närvara. Styrelsen tar inte emot fullmakter, då en sådan hantering blir alltför tidskrävande på årsmötet.
 
Årsmötet kl.16.30 den 15 april innefattar förutom förhandlingar och konstlotteri ett samtal mellan Johan Sundeen och konstnärerna Jarl Ingvarsson och Marie Capaldi. Vi håller till i C 203.
 
Konstverk som lottas ut i år är:
No 1: Harlem
Konstnär: Ingrid Draminsky
Värde: 1 900
Mått: 65x50 cm
Teknik: Giclée fine art
 
No 2: Summerwind
Konstnär: Ingrid Draminsky
Värde: 3 500
Mått: 40x40 cm
Teknik: Akryl

No 3: Han grubblar
Konstnär: Ingrid Draminsky
Värde: 900 
Mått: 15x15 cm
Teknik: Akryl

No 4: Vägar
Konstnär: Anna Christoffersson
Värde: 1 300
Mått: 19x19 cm
Teknik: Blandteknik

 No 5: Uppvisning
Konstnär: Anna Christoffersson
Värde: 2 700
Mått: 30x30 cm
Teknik: Blandteknik

 No 6: Uppåt
Konstnär: Anna Christoffersson
Värde: 4 500
Mått: 58x50 cm
Teknik: Blandteknik
 
 No 7: Holy, Holy
Konstnär: Tommy Petersson
Värde: 7 000
Mått: 50x61 cm
Teknik: Olja

  No 8: Regnet kommer
Konstnär: Tommy Petersson
Värde: 4 000
Mått: 30x40 cm
Teknik: Akryl

  No 9: Sädesärlor
Konstnär: Tommy Petersson
Värde: 1 500
Mått: 32x42 cm
Teknik: Tusch
Utlottas i enlighet med konstnärens vilja tillsammans!

  No 10: Villa Moga
Konstnär: Ingalill Lodeby
Värde: 1 500
Mått: 38x51 cm
Teknik: Grafiskt blad, collografi

  No 11: Volvobuss
Konstnär: Ingalill Lodeby
Värde: 1 500
Mått: 26x39 cm
Teknik: Grafiskt blad, collografi

 No 12: Egyptisk katt
Konstnär: Ingalill Lodeby
Värde: 1 500
Mått: 38x51 cm
Teknik: Grafiskt blad, collografi

 No 13: Andrum
Konstnär: Sissi Andersson
Värde: 2 500
Mått: 20x20 cm
Teknik: Olja

 No 14: Litografi utan titel
Konstnär: Björn Bredström
Värde: 2 000
Mått: 37x37 cm
Teknik: Litografi

 No 15: Vattenbärerskan
Konstnär: Pedro Santana
Värde: 1 100
Material: brons

  No 16: Franciskus av Assisi
Konstnär: Pedro Santana
Värde: 1 000
Material: keramik

  No 17: Lamadjur
Konstnär: Pedro Santana
Värde: 1 100
Material: keramik

  No 18: Glasfat 1 utan titel
Konstnär: Anna-Maria Ekman
Värde: 650 
Teknik: Fusat floatglas

   No 19: Glasfat 2 utan titel
Konstnär: Anna-Maria Ekman
Värde: 650 
Teknik: Fusat floatglas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar